Publiczne Przedszkole nr 7 w Brzesku

Informacje MEN

DTZ.420.1.2022. Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, od 2020 r. działa darmowy, całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 121212 oraz specjalny czat internetowy czat.brpd.gov.pl, gdzie dzieci i młodzież mogą porozmawiać o swoich problemach, doświadczanych trudnościach, a także wspólnie ze specjalistami zastanowić się nad rozwiązaniami i sposobami radzenia sobie z kryzysem. Telefon i czat zapewniają młodym ludziom bezpieczną przestrzeń, w której są wysłuchiwani i mogą bez obaw, nawet anonimowo, przedstawić swoją perspektywę sytuacji, w jakiej się znaleźli. Nasi specjaliści umożliwiają także włączanie rodzin dzieci lub szkoły w proces koniecznych zmian. Ogromna w tym rola nas, jako osób dorosłych, aby uświadomić dzieciom i młodzieży możliwość uzyskania takiego wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Dlatego zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o poinformowanie - za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a także poprzez umieszczenie na szkolnych tablicach informacyjnych naszych plakatów z numerem telefonu (pliki z plakatem w różnych formatach są do pobrania na stronie: https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/ ) – wszystkich uczniów i ich rodziców o możliwości uzyskania wsparcia poprzez kontakt z Dziecięcym Telefonem Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12, jak również poprzez bezpieczny czat internetowy czat.brpd.gov.pl. Jestem pewien, że ta inicjatywa w realny sposób przyczyni się do poprawy dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży. Oferujemy także poprowadzenie przez naszych specjalistów z Dziecięcego Telefonu Zaufania specjalnych lekcji online poświęconych działalności telefonu i czatu oraz oferowanego tam wsparcia. Nasi eksperci po umówieniu spotkania online (prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: lekcje@brpd.gov.pl ) mogą poprowadzić całą godzinę lekcyjną. Ponadto z uwagi na obecną sytuację w Ukrainie i przyjęcie do szkół dzieci i młodzieży ukraińskiej uruchomiłem w ramach Dziecięcego Telefonu Zaufania dyżury psychologów Warszawa, 14 kwietnia 2022 roku w języku ukraińskim i rosyjskim. Przebywający na terenie Polski małoletni z Ukrainy wymagają specjalnych oddziaływań psychologicznych, a także wsparcia informacyjnego, które dzięki dyżurowi psychologa biegle mówiącego w ich ojczystym języku są w stanie otrzymać. Lista dyżurów telefonicznych skierowanych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy znajduje się na stronie: ww.brpd.gov.pl. Kwietniowe dyżury psychologa w języku ukraińskim i rosyjskim: 19.04 – godz. 8-15 20.04 – godz. 8-14 20.04 – godz. 14-22 21.04 – godz. 8-14 21.04 – godz. 15-22 26.04 – godz. 9-14 27.04 – godz. 9-14 27.04 – godz. 14-22 28.04 – godz. 15-22 Także w każdy poniedziałek w godzinach od 18 do 20 dyżuruje prawnik specjalizujący się w prawach uchodźców i cudzoziemców. Ufam, że wspólnymi siłami będziemy mogli pomóc jak największej liczbie dzieci i młodzieży.